น้ำตกพลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

น้ำตกพลิ้ว 

น้ำตกพลิ้วอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วเป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสวยงาม มีน้ำตลอดปี ประกอบด้วยสายธาร 2 สาย สายหนึ่งไหลลดหลั่นผ่านซอกหินผา อีกสายหนึ่งมี ขนาดเล็กกว่า แต่ทิ้งตัวลงมาจากผาสูง 20 เมตร ทั้งสองสายไหลมารวมกันในแอ่งน้ำใสสะอาด มากสามารถมองเห็นพื้นล่างซึ่งส่วนใหญ่เป็น หินและทรายในระดับลึกกว่า 2 เมตร ภายในบริเวณน้ำตกและลำคลองมีปลาหลายชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเป็นที่ตื่นตาตรึงใจกับ ฝูงปลาแก่ผู้ที่ไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ โดยเฉพาะปลาพลวงหิน น้ำตกพลิ้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญของ อุทยานแห่งชาติ  รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสน้ำตกแห่งนี้หลายครั้งในระหว่างปี พ.ศ. 2417-2424 และทรงยกย่องว่าเป็นน้ำตกที่งดงาม ที่สุดใน บรรดาน้ำตกที่พระองค์เคยเสด็จประพาส อุทยานแห่งชาติได้จัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 1.2 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นอยู่ตรงข้ามที่ทำการอุทยานแห่งชาติ สิ้นสุดอยู่บริเวณด้านหน้าอลงกรณ์เจดีย์ ใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชั่วโมง

 

 

 

 

 

 

 

 

อลงกรณ์เจดีย์ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีอัครมเหสี ได้ทรงโปรดปรานให้ สร้างเจดีย์ทำด้วย ศิลาแลงขึ้นที่บริเวณหน้าผาด้านหน้าน้ำตกพลิ้วเมื่อ พ.ศ. 2419 เพื่อเป็นที่ระลึกในการเสด็จประพาสน้ำตกพลิ้วด้วยกัน และพระราชทานนามว่า ” อลงกรณ์เจดีย์ ” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดน้ำตกพลิ้วเป็นอย่างยิ่งและได้เสด็จประพาส หลายคราว ทรงโปรดมากถึงกับมีพระราชดำรัสว่า ” เราได้เห็นน้ำตกอย่างนี้มาสองสามแห่ง คือที่ปีนัง เกาะช้าง และสีพยา เห็นไม่มีที่ไหน จะงามกว่าที่นี่เลย ถ้าจะให้เรานั่งดูอยู่ยังค่ำก็แทบจะได้ด้วยเย็นสบายจริง ” แหล่งท่องเที่ยวที่รอบนอกที่ทำการอุทยานฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งอำนวยคามสะดวก 

มีบ้านพักให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เต็นท์และเครื่องนอนเต็นท์ให้บริการ บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ  ร้านอาหาร ร้านกาแฟไว้บริการ นักท่องเที่ยว บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ มีค่ายพักเยาวชนให้บริการแก่นักเรียน นักศึกษา หรือนักท่องเที่ยวทั่วไป ลักษณะค่ายพักมีห้องโถงกลาง แยกเป็นห้องพักชาย 15 คน ห้องพักหญิง 15 คน มีห้องน้ำ – ห้องสุขารวม แยกชาย – หญิง อยู่ภายนอกอาคาร

 

เดินทางรถโดยสารประจำทาง
จากกรุงเทพฯ ขึ้นรถโดยสารที่สถานีเอกมัย ไปจังหวัดจันทบุรี พอถึงจันทบุรีให้ขึ้นรถสองแถวที่บริเวณตลาด เพื่อไปยังน้ำตกพลิ้ว ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการเข้าอุทยาแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

คนไทย : ผู้ใหญ่ 40 เด็ก 20

คนต่างชาติ : ผู่ใหญ่ 200 เด็ก 100

รถยนต์ : ไม่อนุญาตให้รถเข้าและไม่มีที่จอดรถ (ด้านหน้าอุทยานมีเอกชนให้บริการที่จอดรถ)

 

สถานที่ตั้ง

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว 41 หมู่ 12 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี 22190 (ละติจูด 12.527839, 102.179348) โทร. 03-943-4528

 

จองบ้านพัก

เว็บไซต์ของอุทยาน http://dnp.go.th/parkreserve/asp/style1/default.asp?npid=100&lg=1

โทร. 03-943-4528

 

 

 

ที่เที่ยวอื่นๆในจังหวัดจันทบุรี